top of page
  • Writer's pictureTangy Market

Nöjesguiden: Now You Can Invest in Your Favourite Music

NU KAN DU INVESTERA I DIN FAVORITMUSIK

Den nya appen Tangy Market tar musiken till börsen och vice versa. Musikinvesterings- och tradingappen Tangy Markets vision är att skapa en mer långsiktigt hållbar musikbransch där kreatörer får större makt över såväl sin musik som ekonomin runt densamma. Rent praktiskt går det till så att du som privatperson via appen har möjlighet att köpa in dig på musikroyalties samtidigt som artisterna får snabbare betalningar och når ut till nya målgrupper utan att behöva avtala bort sin upphovsrätt.

– Vi vill att fler ska få möjlighet att investera i den kreativa sektorn som utgör kärnan i vår digitala era. Det handlar om finansiell inkludering, säger Linda Portnoff, bolagets grundare och vd.

Tangy Market smyglanserade i mars och tog in nytt kapital precis innan sommaren. Lanseringen har väckt stort intresse från användare i 25 länder.

– När appen smyglanserade för de första pilotanvändarna tog det bara några timmar för majoriteten av musiktillgångarna att bli fulltecknade, och handeln på andrahandsmarknaden har varit större än förväntat, säger Olga Stern som är CTO för bolaget.

Appen finns på Apple Store och Google Play och är gratis att ladda ner.


English translation:


NOW YOU CAN INVEST IN YOUR FAVORITE MUSIC

The new app Tangy Market takes music to the stock market and vice versa.

The music investment and trading app Tangy Markets' vision is to create a more long-term sustainable music industry where creators gain greater power over both their music and the economy around it. In practical terms, this means that you as a private person via the app have the opportunity to buy into music royalties at the same time as the artists receive faster payments and reach out to new target groups without having to renounce their copyright.


- We want more people to have the opportunity to invest in the creative sector that forms the core of our digital age. It's about financial inclusion, says Linda Portnoff, the company's founder and CEO.


Tangy Market secretly launched in March and raised new capital just before the summer. The launch has aroused great interest from users in 25 countries.


- When the app was secretly launched for the first pilot users, it only took a few hours for the majority of the music assets to be fully subscribed, and the trade on the secondary market has been larger than expected, says Olga Stern who is CTO for the company.


The app is available on the Apple Store and Google Play and is free to download.

Comments


bottom of page